Cechy nieruchomości cz.I

Artykuł przygotowany dzięki wsparciu http://investdom.pl/

Nieruchomość jest bardzo specyficznym dobrem, łączącym w sobie cechy fizyczne, ekonomiczne i instytucjonalnoprawne. To trudne zagadnienie postaram się wyjaśnić w nieco przystępniejszej formie, wyjaśniając znaczenie poszczególnych jej właściwości. Zapraszam do lektury.

Cechy fizyczne

Do cech fizycznych nieruchomości należy zaliczyć:

  • Złożoność fizyczną. Na nieruchomość składa się wiele elementów takich jak: grunt, budynki, drzewa i rośliny. Cechy poszczególnych elementów składowych są odmienne.
  • Stałość. Nieruchomość z definicji jest nieruchoma. Ma to mnóstwo konsekwencji ekonomicznych. Z tej cechy wypływa np. przekonanie o tym, że jest dobrym zabezpieczeniem dla kredytu.
  • Trwałość w czasie. Buddyści mawiają, że „nic nie jest trwałe”, możemy jednak powiedzieć, że nic prócz nieruchomości. Nieruchomość to dobra lokata kapitału właśnie dzięki tej cesze.   
  • Różnorodność – oznacza, że nie ma dwóch identycznych nieruchomości, podobnie jak nie ma dwóch identycznych ludzi czy odcisków palców. Nie trzeba chyba tłumaczyć dlaczego stwarza to problemy np. z wyceną.
  • Niepodzielność – cecha ta odnosi się do kubatury, czyli objętości budynku oraz jego powiązaniu z gruntem. Zakładamy, że kupno budynku wiąże się z kupnem ziemi.

Cechy ekonomiczne

Do najważniejszych cech ekonomicznych nieruchomości należą:

  • Deficytowość. Ich ilość zazwyczaj nie jest wystarczająca w stosunku do zapotrzebowania. Nie każdy może mieć domek przy plaży albo w górach. Wielu chciałoby mieć. Ponadto nieruchomość przez swoją mnogość cech nie zawsze spełnia oczekiwania potencjalnych nabywców.
  • Lokalizacja. Ile warta będzie nieruchomość, w dużej mierze zależy od tego gdzie się znajduje (i w jakim otoczeniu). Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że otoczenie dynamicznie zmienia się, a miejsce pożądane dzisiaj, jutro może się stać zupełnie nieatrakcyjne. To kolejna kwestia utrudniająca np. wycenę nieruchomości i jej potencjału inwestycyjnego.
  • Współzależność. Od tego jak użytkujemy nieruchomość w pewnym sensie zależy też pozycja innych nieruchomości w otoczeniu. Innymi słowy: jeśli chcesz kupić dom, ale zza płotu groźnie spogląda na Ciebie sąsiad z siekierą w ręku, taka nieruchomość raczej nie będzie dla Ciebie(i innych potencjalnych nabywców) przestawiać większej wartości.
  • Wysoka kapitałochłonność. Nieruchomość jest jak gąbka wchłaniająca pieniądze. Koszty gruntów i budynków są bardzo duże i nic nie zapowiada zmiany w tej kwestii. Wiąże się z tym szereg problemów takich jak konieczność finansowania jej z obcych źródeł, albo długi okres zwrotu wyłożonego kapitału.
  • Mała płynność. Grunt i budynek łatwo kupić (jeśli dysponuje się odpowiednią ilością pieniędzy). Jednak sprzedać to jest znacznie trudniej, o czym doskonale wiedzą przedsiębiorstwa trudniące się tym procederem. W nagłych przypadkach, kiedy potrzebujemy gotówki, może się okazać, że nie odzyskamy zainwestowanych pieniędzy w  odpowiednim czasie.

W kolejnej części zajmiemy się cechami instytucjonalnoprawnymi.

Szukasz nieruchomości Opole?